秋風夜雨
Key: Em	   伍佰
     Em bEm C   D C  D C  D  Em
     風雨聲音擾亂秋夜靜 時常聽見蚯蚓哮悲情
     Em   D   Em  Em   C   D
     引阮思鄉不知雨水冷 自恨自嘆幸福未完成
     Am Em    C  D  Em
     啊......前途茫茫 宛然失光明

     Em bEm C   D C  D C  D  Em
     希望純情結成好鴛鴦 無疑環境阻礙阮自由
     Em   D   Em  Em   C   D
     秋風夜雨也無替阮想 那通歸暝迫阮添憂愁
     Am Em    C  D  Em
     啊......思思念念 一日如三秋